header ads

Datta Aarti Marathi - दत्ताची आरती - Lord Dattatreya Aarti - त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा आरती

Datta Aarti Marathi


Datta Aarti Marathi - दत्ताची आरती - Lord Dattatreya Aarti - त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा आरती 


त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा ।

त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य राणा ।

नेती नेती शब्द न ये अनुमाना ॥

सुरवर मुनिजन योगी समाधी न ये ध्याना ॥

..............................................


जय देव जय देव जय श्री गुरुद्त्ता ।

आरती ओवाळिता हरली भवचिंता ॥

....................................... 


सबाह्य अभ्यंतरी तू एक द्त्त ।

अभाग्यासी कैची कळेल हि मात ॥

पराही परतली तेथे कैचा हेत ।

जन्ममरणाचाही पुरलासे अंत ॥ 

................................ 


दत्त येऊनिया ऊभा ठाकला ।

भावे साष्टांगेसी प्रणिपात केला ॥

प्रसन्न होऊनि आशीर्वाद दिधला ।

जन्ममरणाचा फेरा चुकवीला ॥ 

.....................................

 

दत्त दत्त ऐसें लागले ध्यान ।

हरपले मन झाले उन्मन ॥

मी तू पणाची झाली बोळवण ।

एका जनार्दनी श्रीदत्तध्यान ॥


Post a Comment

0 Comments