1008 Names of Lord Hanuman PDF | Sri Anjaneya Sahasranamam | श्री आञ्जनेय सहस्रनामावलि

Anjaneya sahasranama

Sri Anjaneya (Hanuman) Sahasranama, श्री आञ्जनेय सहस्रनामावलि, 1008 Names of Lord Hanuman

श्री आञ्जनेय सहस्रनामावलिः

ॐ हनुमते नमः ।

ॐ श्री प्रदाय नमः ।

ॐ वायु पुत्राय नमः ।

ॐ रुद्राय नमः ।

ॐ अनघाय नमः ।

ॐ अजराय नमः ।

ॐ अमृत्युर्वीरवीराय नमः ।

ॐ ग्रामावासाय नमः ।

ॐ जनाश्रयाय नमः ।

ॐ धनदाय नमः ।

ॐ निर्गुणाय नमः ।

ॐ शूराय नमः ।

ॐ वीराय नमः ।

ॐ निधिपतिर्मुनये नमः ।

ॐ पि"न्गाक्षाय नमः ।

ॐ वरदाय नमः ।

ॐ वाग्मी सीता शोक विनाशकाय नमः ।

ॐ शिवाय नमः ।

ॐ शर्वाय नमः ।

ॐ पराय नमः ।

ॐ अव्यक्ताय नमः ।

ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।

ॐ धराधराय नमः ।

ॐ पि"न्गकेशाय नमः ।

ॐ पि"न्गरोमा श्रुतिगम्याय नमः ।

ॐ सनातनाय नमः ।

ॐ अनादिर्भगवानाय नमः ।

ॐ देवाय नमः ।

ॐ विश्व हेतुर्निराश्रयाय नमः ।

ॐ आरोग्यकर्ता विश्वेशाय नमः ।

ॐ विश्वनाथाय नमः ।

ॐ हरीश्वराय नमः ।

ॐ भर्गाय नमः ।

ॐ रामाय नमः ।

ॐ राम भक्ताय नमः ।

ॐ कल्याणाय नमः ।

ॐ प्रकृति स्थिराय नमः ।

ॐ विश्वम्भराय नमः ।

ॐ विश्वमूर्तये नमः ।

ॐ विश्वाकाराय नमः ।

ॐ विश्वपाय नमः ।

ॐ विश्वात्मा विश्वसेव्याय नमः ।

ॐ अथ विश्वाय नमः ।

ॐ विश्वहराय नमः ।

ॐ रवये नमः ।

ॐ विश्वचेष्टाय नमः ।

ॐ विश्वगम्याय नमः ।

ॐ विश्वध्येयाय नमः ।

ॐ कलाधराय नमः ।

ॐ प्लवंगमाय नमः ।

ॐ कपिश्रेष्टाय नमः ।

ॐ वेदवेद्याय नमः ।

ॐ वनेचराय नमः ।

ॐ बालाय नमः ।

ॐ वृद्धाय नमः ।

ॐ युवा तत्त्वाय नमः ।

ॐ तत्त्वगम्याय नमः ।

ॐ सुखाय नमः ।

ॐ ह्यजाय नमः ।

ॐ अन्जनासूनुरव्यग्राय नमः ।

ॐ ग्राम ख्याताय नमः ।

ॐ धराधराय नमः ।

ॐ भूर्भुवस्स्वर्महर्लोकाय नमः ।

ॐ जनाय नमः ।

ॐ लोकस्तपाय नमः ।

ॐ अव्ययाय नमः ।

ॐ सत्यमोम्कार गम्याय नमः ।

ॐ प्रणवाय नमः ।

ॐ व्यापकाय नमः ।

ॐ अमलाय नमः ।

ॐ शिवाय नमः ।

ॐ धर्म प्रतिष्ठाता रामेष्टाय नमः ।

ॐ फल्गुणप्रियाय नमः ।

ॐ गोष्पदीकृतवारीशाय नमः ।

ॐ पूर्णकामाय नमः ।

ॐ धरापतये नमः ।

ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।

ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।

ॐ जानकी प्राण दाता रक्षाय नमः ।

ॐ प्राणापहारकाय नमः ।

ॐ पूर्णसत्त्वाय नमः ।

ॐ पीतवासा दिवाकर समप्रभाय नमः ।

ॐ द्रोणहर्ता शक्तिनेता शक्ति राक्षस मारकाय नमः ।

ॐ अक्षघ्नाय नमः ।

ॐ रामदूताय नमः ।

ॐ शाकिनी जीव हारकाय नमः ।

ॐ भुभुकार हतारातिर्दुष्ट गर्व प्रमर्दनाय नमः ।

ॐ हेतवे नमः ।

ॐ सहेतवे नमः ।

ॐ प्रंशवे नमः ।

ॐ विश्वभर्ता जगद्गुरवे नमः ।

ॐ जगत्त्राता जगन्नथाय नमः ।

ॐ जगदीशाय नमः ।

ॐ जनेश्वराय नमः ।

ॐ जगत्पिता हरये नमः ।

ॐ श्रीशाय नमः ।

ॐ गरुडस्मयभंजनाय नमः ।

ॐ पार्थध्वजाय नमः ।

ॐ वायुसुताय नमः ।

ॐ अमित पुच्छाय नमः ।

ॐ अमित प्रभाय नमः ।

ॐ ब्रह्म पुच्छाय नमः ।

ॐ परब्रह्मापुच्छाय नमः ।

ॐ रामेष्ट एवाय नमः ।

ॐ सुग्रीवादि युताय नमः ।

ॐ ज्ञानी वानराय नमः ।

ॐ वानरेश्वराय नमः ।

ॐ कल्पस्थायी चिरंजीवी प्रसन्नाय नमः ।

ॐ सदा शिवाय नमः ।

ॐ सन्नतये नमः

ॐ सद्गतये नमः ।

ॐ भुक्ति मुक्तिदाय नमः ।

ॐ कीर्ति दायकाय नमः ।

ॐ कीर्तये नमः ।

ॐ कीर्तिप्रदाय नमः ।

ॐ इव समुद्राय नमः ।

ॐ श्रीप्रदाय नमः ।

ॐ शिवाय नमः ।

ॐ उदधिक्रमणाय नमः ।

ॐ देवाय नमः ।

ॐ संसार भय नाशनाय नमः ।

ॐ वार्धि बंधनकृद् विश्व जेता विश्व प्रतिष्ठिताय नमः ।

ॐ लंकारये नमः ।

ॐ कालपुरुषाय नमः ।

ॐ लंकेश गृह भंजनाय नमः ।

ॐ भूतावासाय नमः ।

ॐ वासुदेवाय नमः ।

ॐ वसुस्त्रिभुवनेश्वराय नमः ।

ॐ श्रीरामदूताय नमः ।

ॐ कृष्णाय नमः ।

ॐ लंकाप्रासादभंजकाय नमः ।

ॐ कृष्णाय नमः ।

ॐ कृष्ण स्तुताय नमः ।

ॐ शान्ताय नमः ।

ॐ शान्तिदाय नमः ।

ॐ विश्वपावनाय नमः ।

ॐ विश्व भोक्ता मारघ्नाय नमः ।

ॐ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियाय नमः ।

ॐ ऊर्ध्वगाय नमः ।

ॐ लान्गुली मालि लान्गूल हत राक्षसाय नमः ।

ॐ समीर तनुजाय नमः ।

ॐ वीराय नमः ।

ॐ वीरमाराय नमः ।

ॐ जयप्रदाय नमः ।

ॐ जगन्मन्गलदाय नमः ।

ॐ पुण्याय नमः ।

ॐ पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः ।

ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।

ॐ पुण्य गतिर्जगत्पावन पावनाय नमः ।

ॐ देवेशाय नमः ।

ॐ जितमाराय नमः ।

ॐ राम भक्ति विधायकाय नमः ।

ॐ ध्याता ध्येयाय नमः ।

ॐ भगाय नमः ।

ॐ साक्षी चेत चैतन्य विग्रहाय नमः ।

ॐ ञानदाय नमः ।

ॐ प्राणदाय नमः ।

ॐ प्राणाय नमः ।

ॐ जगत्प्राणाय नमः ।

ॐ समीरणाय नमः ।

ॐ विभीषण प्रियाय नमः ।

ॐ शूराय नमः ।

ॐ पिप्पलायन सिद्धिदाय नमः ।

ॐ सुहृताय नमः ।

ॐ सिद्धाश्रयाय नमः ।

ॐ कालाय नमः ।

ॐ काल भक्षक भंजनाय नमः ।

ॐ लंकेश निधनाय नमः ।

ॐ स्थायी लंका दाहक ईश्वराय नमः ।

ॐ चन्द्र सूर्य अग्नि नेत्राय नमः ।

ॐ कालाग्नये नमः ।

ॐ प्रलयान्तकाय नमः ।

ॐ कपिलाय नमः ।

ॐ कपीशाय नमः ।

ॐ पुण्यराशये नमः ।

ॐ द्वादश राशिगाय नमः ।

ॐ सर्वाश्रयाय नमः ।

ॐ अप्रमेयत्मा रेवत्यादि निवारकाय नमः ।

ॐ लक्ष्मण प्राणदाता सीता जीवन हेतुकाय नमः ।

ॐ रामध्येयाय नमः ।

ॐ हृषीकेशाय नमः ।

ॐ विष्णु भक्ताय नमः ।

ॐ जटी बली

ॐ देवारिदर्पहा होता कर्ता हर्ता जगत्प्रभवे नमः ।

ॐ नगर ग्राम पालाय नमः ।

ॐ शुद्धाय नमः ।

ॐ बुद्धाय नमः ।

ॐ निरन्तराय नमः ।

ॐ निरंजनाय नमः ।

ॐ निर्विकल्पाय नमः ।

ॐ गुणातीताय नमः ।

ॐ भयंकराय नमः ।

ॐ हनुमांः दुराराध्याय नमः ।

ॐ तपस्साध्याय नमः ।

ॐ महेश्वराय नमः ।

ॐ जानकी घनशोकोत्थतापहर्ता परात्पराय नमः ।

ॐ वाडंभ्याय नमः ।

ॐ सदसद्रूपाय नमः ।

ॐ कारणाय नमः ।

ॐ प्रकृतेः पराय नमः ।

ॐ भाग्यदाय नमः ।

ॐ निर्मलाय नमः ।

ॐ नेता पुच्छ लंका विदाहकाय नमः ।

ॐ पुच्छबद्धाय नमः ।

ॐ यातुधानाय नमः ।

ॐ यातुधान रिपुप्रियाय नमः ।

ॐ चायापहारी भूतेशाय नमः ।

ॐ लोकेश सद्गति प्रदाय नमः ।

ॐ प्लवंगमेश्वराय नमः ।

ॐ क्रोधाय नमः ।

ॐ क्रोध संरक्तलोचनाय नमः ।

ॐ क्रोध हर्ता ताप हर्ता भाक्ताभय वरप्रदाय नमः ।

ॐ भक्तानुकंपी विश्वेशाय नमः ।

ॐ पुरुहूताय नमः ।

ॐ पुरंदराय नमः ।

ॐ अग्निर्विभावसुर्भास्वानाय नमः ।

ॐ यमाय नमः ।

ॐ निष्कृतिरेवचाय नमः ।

ॐ वरुणाय नमः ।

ॐ वायुगतिमानाय नमः ।

ॐ वायवे नमः ।

ॐ कौबेर ईश्वराय नमः ।

ॐ रवये नमः ।

ॐ न्द्राय नमः ।

ॐ कुजाय नमः ।

ॐ सौम्याय नमः ।

ॐ गुरवे नमः ।

ॐ काव्याय नमः ।

ॐ शनैश्वराय नमः ।

ॐ राहवे नमः ।

ॐ केतुर्मरुद्धाता धर्ता हर्ता समीरजाय नमः ।

ॐ मशकीकृत देवारि दैत्यारये नमः ।

ॐ मधुसूदनाय नमः ।

ॐ कामाय नमः ।

ॐ कपये नमः ।

ॐ कामपालाय नमः ।

ॐ कपिलाय नमः ।

ॐ विश्व जीवनाय नमः ।

ॐ भागीरथी पदांभोजाय नमः ।

ॐ सेतुबंध विशारदाय नमः ।

ॐ स्वाहा स्वधा हवये नमः ।

ॐ कव्याय नमः ।

ॐ हव्यवाह प्रकाशकाय नमः ।

ॐ स्वप्रकाशाय नमः ।

ॐ महावीराय नमः ।

ॐ लघवे नमः ।

ॐ अमित विक्रमाय नमः ।

ॐ प्रडीनोड्डीनगतिमानाय नमः ।

ॐ सद्गतये नमः ।

ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।

ॐ जगदात्मा जगध्योनिर्जगदंताय नमः ।

ॐ ह्यनंतकाय नमः ।

ॐ विपाप्मा निष्कलंकाय नमः ।

ॐ महानाय नमः ।

ॐ मदहंकृतये नमः ।

ॐ खाय नमः ।

ॐ वायवे नमः ।

ॐ पृथ्वी ह्यापाय नमः ।

ॐ वह्निर्दिक्पाल एवाय नमः ।

ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।

ॐ क्षेत्र पालाय नमः ।

ॐ पल्वलीकृत सागराय नमः ।

ॐ हिरण्मयाय नमः ।

ॐ पुराणाय नमः ।

ॐ खेचराय नमः ।

ॐ भुचराय नमः ।

ॐ मनवे नमः ।

ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।

ॐ सूत्रात्मा राजराजाय नमः ।

ॐ विशांपतये नमः ।

ॐ वेदांत वेद्याय नमः ।

ॐ उद्गीथाय नमः ।

ॐ वेदवेदंग पारगाय नमः ।

ॐ प्रति ग्रामस्थिताय नमः ।

ॐ साध्याय नमः ।

ॐ स्फूर्ति दात गुणाकराय नमः ।

ॐ नक्षत्र माली भूतात्मा सुरभये नमः ।

ॐ कल्प पादपाय नमः ।

ॐ चिन्ता मणिर्गुणनिधये नमः ।

ॐ प्रजा पतिरनुत्तमाय नमः ।

ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ।

ॐ पुरारातिर्ज्योतिष्मानाय नमः ।

ॐ शर्वरीपतये नमः ।

ॐ किलिकिल्यारवत्रस्तप्रेतभूतपिशाचकाय नमः ।

ॐ रुणत्रय हराय नमः ।

ॐ सूक्ष्माय नमः ।

ॐ स्तूलाय नमः ।

ॐ सर्वगतये नमः ।

ॐ पुमानाय नमः ।

ॐ अपस्मार हराय नमः ।

ॐ स्मर्ता शृतिर्गाथा स्मृतिर्मनवे नमः ।

ॐ स्वर्ग द्वाराय नमः ।

ॐ प्रजा द्वाराय नमः ।

ॐ मोक्ष द्वाराय नमः ।

ॐ कपीश्वराय नमः ।

ॐ नाद रूपाय नमः ।

ॐ पर ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म पुरातनाय नमः ।

ॐ एकाय नमः ।

ॐ नैकाय नमः ।

ॐ जनाय नमः ।

ॐ शुक्लाय नमः ।

ॐ स्वयाय नमः ।

ॐ ज्योतिर्नाकुलाय नमः ।

ॐ ज्योतये नमः ।

ॐ ज्योतिरनादये नमः ।

ॐ सात्त्विकाय नमः ।

ॐ राजसत्तमाय नमः ।

ॐ तमाय नमः ।

ॐ हर्ता निरालंबाय नमः ।

ॐ निराकाराय नमः ।

ॐ गुणाकराय नमः ।

ॐ गुणाश्रयाय नमः ।

ॐ गुणमयाय नमः ।

ॐ बृहत्कायाय नमः ।

ॐ बृहद्यशाय नमः ।

ॐ बृहद्धनुर्बृहत्पादाय नमः ।

ॐ बृहनाय नमः ।

ॐ मूर्धा बृहत्स्वनाय नमः ।

ॐ बृहताय नमः ।

ॐ कर्णाय नमः ।

ॐ बृहन्नासाय नमः ।

ॐ बृहन्नेत्राय नमः ।

ॐ बृहत्गलाय नमः ।

ॐ बृहध्यन्त्राय नमः ।

ॐ बृहत्चेष्टाय नमः ।

ॐ बृहताय नमः ।

ॐ पुच्छाय नमः ।

ॐ बृहत् कराय नमः ।

ॐ बृहत्गतिर्बृहत्सेव्याय नमः ।

ॐ बृहल्लोक फलप्रदाय नमः ।

ॐ बृहच्छक्तिर्बृहद्वांछा फलदाय नमः ।

ॐ बृहदीश्वराय नमः ।

ॐ बृहल्लोक नुताय नमः ।

ॐ द्रष्टा विद्या दात जगद् गुरवे नमः ।

ॐ देवाचार्याय नमः ।

ॐ सत्य वादी ब्रह्म वादी कलाधराय नमः ।

ॐ सप्त पातालगामी मलयाचल संश्रयाय नमः ।

ॐ उत्तराशास्थिताय नमः ।

ॐ श्रीदाय नमः ।

ॐ दिव्य औषधि वशाय नमः ।

ॐ खगाय नमः ।

ॐ शाखामृगाय नमः ।

ॐ कपीन्द्राय नमः ।

ॐ पुराणाय नमः ।

ॐ श्रुति संचराय नमः ।

ॐ चतुराय नमः ।

ॐ ब्राह्मणाय नमः ।

ॐ योगी योगगम्याय नमः ।

ॐ परात्पराय नमः ।

ॐ अनदि निधनाय नमः ।

ॐ व्यासाय नमः ।

ॐ वैकुण्ठाय नमः ।

ॐ पृथ्वी पतये नमः ।

ॐ पराजिताय नमः ।

ॐ जितारातये नमः ।

ॐ सदानन्दाय नमः ।

ॐ ईशिताय नमः ।

ॐ गोपालाय नमः ।

ॐ गोपतिर्गोप्ता कलये नमः ।

ॐ कालाय नमः ।

ॐ परात्पराय नमः ।

ॐ मनोवेगी सदा योगी संसार भय नाशनाय नमः ।

ॐ तत्त्व दाता तत्त्वज्ञस्तत्त्वाय नमः ।

ॐ तत्त्व प्रकाशकाय नमः ।

ॐ शुद्धाय नमः ।

ॐ बुद्धाय नमः ।

ॐ नित्यमुक्ताय नमः ।

ॐ भक्त राजाय नमः ।

ॐ जयप्रदाय नमः ।

ॐ प्रलयाय नमः ।

ॐ अमित मायाय नमः ।

ॐ मायातीताय नमः ।

ॐ विमत्सराय नमः ।

ॐ माया- निर्जित- रक्षाय नमः ।

ॐ माया- निर्मित- विष्टपाय नमः ।

ॐ मायाश्रयाय नमः ।

ॐ निर्लेपाय नमः ।

ॐ माया निर्वंचकाय नमः ।

ॐ सुखाय नमः ।

ॐ सुखी सुखप्रदाय नमः ।

ॐ नागाय नमः ।

ॐ महेशकृत संस्तवाय नमः ।

ॐ महेश्वराय नमः ।

ॐ सत्यसंधाय नमः ।

ॐ शरभाय नमः ।

ॐ कलि पावनाय नमः ।

ॐ रसाय नमः ।

ॐ रसज्ञाय नमः ।

ॐ सम्मनस्तपस्चक्षवे नमः ।

ॐ भैरवाय नमः ।

ॐ घ्राणाय नमः ।

ॐ गन्धाय नमः ।

ॐ स्पर्शनाय नमः ।

ॐ स्पर्शाय नमः ।

ॐ अहंकारमानदाय नमः ।

ॐ नेति- नेति- गम्याय नमः ।

ॐ वैकुण्ठ भजन प्रियाय नमः ।

ॐ गिरीशाय नमः ।

ॐ गिरिजा कान्ताय नमः ।

ॐ दूर्वासाय नमः ।

ॐ कविरंगिराय नमः ।

ॐ भृगुर्वसिष्टाय नमः ।

ॐ यवनस्तुम्बुरुर्नारदाय नमः ।

ॐ अमलाय नमः ।

ॐ विश्व क्षेत्राय नमः ।

ॐ विश्व बीजाय नमः ।

ॐ विश्व नेत्राय नमः ।

ॐ विश्वगाय नमः ।

ॐ याजकाय नमः ।

ॐ यजमानाय नमः ।

ॐ पावकाय नमः ।

ॐ पितरस्तथाय नमः ।

ॐ श्रद्ध बुद्धये नमः ।

ॐ क्षमा तन्द्रा मन्त्राय नमः ।

ॐ मन्त्रयुताय नमः ।

ॐ स्वराय नमः ।

ॐ राजेन्द्राय नमः ।

ॐ भूपती रुण्ड माली संसार सारथये नमः ।

ॐ नित्याय नमः ।

ॐ संपूर्ण कामाय नमः ।

ॐ भक्त कामधुगुत्तमाय नमः ।

ॐ गणपाय नमः ।

ॐ कीशपाय नमः ।

ॐ भ्राता पिता माता मारुतये नमः ।

ॐ सहस्र शीर्षा पुरुषाय नमः ।

ॐ सहस्राक्षाय नमः ।

ॐ सहस्रपाताय नमः ।

ॐ कामजिताय नमः ।

ॐ काम दहनाय नमः ।

ॐ कामाय नमः ।

ॐ काम्य फल प्रदाय नमः ।

ॐ मुद्राहारी राक्षसघ्नाय नमः ।

ॐ क्षिति भार हराय नमः ।

ॐ बलाय नमः ।

ॐ नख दंष्ट्र युधाय नमः ।

ॐ विष्णु भक्ताय नमः ।

ॐ अभय वर प्रदाय नमः ।

ॐ दर्पहा दर्पदाय नमः ।

ॐ दृप्ताय नमः ।

ॐ शत मूर्तिरमूर्तिमानाय नमः ।

ॐ महा निधिर्महा भोगाय नमः ।

ॐ महा भागाय नमः ।

ॐ महार्थदाय नमः ।

ॐ महाकाराय नमः ।

ॐ महा योगी महा तेजा महा द्युतये नमः ।

ॐ महा कर्मा महा नादाय नमः ।

ॐ महा मन्त्राय नमः ।

ॐ महा मतये नमः ।

ॐ महाशयाय नमः ।

ॐ महोदाराय नमः ।

ॐ महादेवात्मकाय नमः ।

ॐ विभवे नमः ।

ॐ रुद्र कर्मा कृत कर्मा रत्न नाभाय नमः ।

ॐ कृतागमाय नमः ।

ॐ अम्भोधि लंघनाय नमः ।

ॐ सिंहाय नमः ।

ॐ नित्याय नमः ।

ॐ धर्माय नमः ।

ॐ प्रमोदनाय नमः ।

ॐ जितामित्राय नमः ।

ॐ जयाय नमः ।

ॐ सम विजयाय नमः ।

ॐ वायु वाहनाय नमः ।

ॐ जीव दात सहस्रांशुर्मुकुन्दाय नमः ।

ॐ भूरि दक्षिणाय नमः ।

ॐ सिद्धर्थाय नमः ।

ॐ सिद्धिदाय नमः ।

ॐ सिद्ध संकल्पाय नमः ।

ॐ सिद्धि हेतुकाय नमः ।

ॐ सप्त पातालचरणाय नमः ।

ॐ सप्तर्षि गण वन्दिताय नमः ।

ॐ सप्ताब्धि लंघनाय नमः ।

ॐ वीराय नमः ।

ॐ सप्त द्वीपोरुमण्डलाय नमः ।

ॐ सप्तांग राज्य सुखदाय नमः ।

ॐ सप्त मातृ निशेविताय नमः ।

ॐ सप्त लोकैक मुकुटाय नमः ।

ॐ सप्त होता स्वराश्रयाय नमः ।

ॐ सप्तच्छन्दाय नमः ।

ॐ पुण्डरीकाक्ष आत्मभूवे नमः ।

ॐ संकर्षणाय नमः ।

ॐ विशुद्धात्मा विद्या राशये नमः ।

ॐ सुरेश्वराय नमः ।

ॐ अचलोद्धरकाय नमः ।

ॐ नित्याय नमः ।

ॐ सेतुकृद् राम सारथये नमः ।

ॐ आनन्दाय नमः ।

ॐ परमानन्दाय नमः ।

ॐ मत्स्याय नमः ।

ॐ निधये नमः ।

ॐ सप्तच्छन्दाय नमः ।

ॐ सप्त जनाश्रयाय नमः ।

ॐ सप्त सामोपगीताय नमः ।

ॐ सप्त पातल संश्रयाय नमः ।

ॐ मेधावी कीर्तिदाय नमः ।

ॐ शोक हारी दौर्भग्य नाशनाय नमः ।

ॐ सर्व वश्यकराय नमः ।

ॐ गर्भ दोषघ्नाय नमः ।

ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः ।

ॐ प्रतिवादि मुखस्तंभी तुष्टचित्ताय नमः ।

ॐ प्रसादनाय नमः ।

ॐ पराभिचारशमनाय नमः ।

ॐ दवे नमः ।

ॐ खघ्नाय नमः ।

ॐ बंध मोक्षदाय नमः ।

ॐ नव द्वार पुराधाराय नमः ।

ॐ नव द्वार निकेतनाय नमः ।

ॐ नर नारायण स्तुत्याय नमः ।

ॐ नरनाथाय नमः ।

ॐ महेश्वराय नमः ।

ॐ मेखली कवची खद्गी भ्राजिष्णुर्जिष्णुसारथये नमः ।

ॐ बहु योजन विस्तीर्ण पुच्छाय नमः ।

ॐ पुच्छ हतासुराय नमः ।

ॐ दुष्टग्रह निहंता पिशा ग्रह घातकाय नमः ।

ॐ बाल ग्रह विनाशी धर्माय नमः ।

ॐ नेता कृपकराय नमः ।

ॐ उग्रकृत्यश्चोग्रवेग उग्र नेत्राय नमः ।

ॐ शत क्रतवे नमः ।

ॐ शत मन्युस्तुताय नमः ।

ॐ स्तुत्याय नमः ।

ॐ स्तुतये नमः ।

ॐ स्तोता महा बलाय नमः ।

ॐ समग्र गुणशाली व्यग्राय नमः ।

ॐ रक्षाय नमः ।

ॐ विनाशकाय नमः ।

ॐ रक्षोघ्न हस्ताय नमः ।

ॐ ब्रह्मेशाय नमः ।

ॐ श्रीधराय नमः ।

ॐ भक्त वत्सलाय नमः ।

ॐ मेघ नादाय नमः ।

ॐ मेघ रूपाय नमः ।

ॐ मेघ वृष्टि निवारकाय नमः ।

ॐ मेघ जीवन हेतवे नमः ।

ॐ मेघ श्यामाय नमः ।

ॐ परात्मकाय नमः ।

ॐ समीर तनयाय नमः ।

ॐ बोध्ह तत्त्व विद्या विशारदाय नमः ।

ॐ अमोघाय नमः ।

ॐ अमोघहृष्टये नमः ।

ॐ इष्टदाय नमः ।

ॐ अनिष्ट नाशनाय नमः ।

ॐ अर्थाय नमः ।

ॐ अनर्थापहारी समर्थाय नमः ।

ॐ राम सेवकाय नमः ।

ॐ अर्थी धन्याय नमः ।

ॐ असुरारातये नमः ।

ॐ कूर्माय नमः ।

ॐ निधये नमः ।

ॐ शमाय नमः ।

ॐ वाराहाय नमः ।

ॐ नारसिंहाय नमः ।

ॐ वामनाय नमः ।

ॐ जमदग्निजाय नमः ।

ॐ रामाय नमः ।

ॐ कृष्णाय नमः ।

ॐ शिवाय नमः ।

ॐ बुद्धाय नमः ।

ॐ कल्की रामाश्रयाय नमः ।

ॐ हराय नमः ।

ॐ नन्दी भृन्गी चण्डी गणेशाय नमः ।

ॐ गण सेविताय नमः ।

ॐ कर्माध्यक्ष्याय नमः ।

ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।

ॐ विश्रामाय नमः ।

ॐ जगतांपतये नमः ।

ॐ जगन्नथाय नमः ।

ॐ कपि श्रेष्टाय नमः ।

ॐ सर्वावसाय नमः ।

ॐ सदाश्रयाय नमः ।

ॐ सुग्रीवादिस्तुताय नमः ।

ॐ शान्ताय नमः ।

ॐ सर्व कर्मा प्लवंगमाय नमः ।

ॐ नखदारितरक्षाय नमः ।

ॐ नख युद्ध विशारदाय नमः ।

ॐ कुशलाय नमः ।

ॐ सुघनाय नमः ।

ॐ शेषाय नमः ।

ॐ वासुकिस्तक्षकाय नमः ।

ॐ शुभाय नमः ।

ॐ भद्र रूपाय नमः ।

ॐ रुद्र रूपाय नमः ।

ॐ सुरूपस्चित्र रूपधृताय नमः ।

ॐ मैनाक वंदिताय नमः ।

ॐ सूक्ष्म दर्शनाय नमः ।

ॐ विजयाय नमः ।

ॐ जयाय नमः ।

ॐ क्रान्त दिग्मण्डलाय नमः ।

ॐ रुद्राय नमः ।

ॐ प्रकटीकृत विक्रमाय नमः ।

ॐ कम्बु कण्टाय नमः ।

ॐ प्रसन्नात्मा ह्रस्व नासाय नमः ।

ॐ वृकोदराय नमः ।

ॐ लंबोष्टाय नमः ।

ॐ स्वराय नमः ।

ॐ स्वर्ण वर्णाय नमः ।

ॐ बलाढ्याय नमः ।

ॐ राम पूज्याय नमः ।

ॐ अघनाशनाय नमः ।

ॐ कैवल्य दीपाय नमः ।

ॐ कैवल्याय नमः ।

ॐ गरुडाय नमः ।

ॐ पन्नगाय नमः ।

ॐ गुरवे नमः ।

ॐ किल्यारावहतारातिगर्वाय नमः ।

ॐ पर्वत भेदनाय नमः ।

ॐ वज्रांगाय नमः ।

ॐ वज्र वेगाय नमः ।

ॐ भक्ताय नमः ।

ॐ वज्र निवारकाय नमः ।

ॐ नखायुधाय नमः ।

ॐ मणिग्रीवाय नमः ।

ॐ ज्वालामाली भास्कराय नमः ।

ॐ प्रौढ प्रतापस्तपनाय नमः ।

ॐ भक्त ताप निवारकाय नमः ।

ॐ शरणाय नमः ।

ॐ जीवनाय नमः ।

ॐ भोक्ता नानाचेष्टोह्यचंचलाय नमः ।

ॐ सुस्वस्थाय नमः ।

ॐ अस्वास्थ्यहा दवे नमः ।

ॐ खशमनाय नमः ।

ॐ पवनात्मजाय नमः ।

ॐ पावनाय नमः ।

ॐ पवनाय नमः ।

ॐ कान्ताय नमः ।

ॐ भक्तागस्सहनाय नमः ।

ॐ बलाय नमः ।

ॐ मेघ नादरिपुर्मेघनाद संहृतराक्षसाय नमः ।

ॐ क्षराय नमः ।

ॐ अक्षराय नमः ।

ॐ विनीतात्मा वानरेशाय नमः ।

ॐ सतांगतये नमः ।

ॐ श्री कण्टाय नमः ।

ॐ शिति कण्टाय नमः ।

ॐ सहायाय नमः ।

ॐ सहनायकाय नमः ।

ॐ अस्तूलस्त्वनणुर्भर्गाय नमः ।

ॐ देवाय नमः ।

ॐ संसृतिनाशनाय नमः ।

ॐ अध्यात्म विद्यासाराय नमः ।

ॐ अध्यात्मकुशलाय नमः ।

ॐ सुधीये नमः ।

ॐ अकल्मषाय नमः ।

ॐ सत्य हेतवे नमः ।

ॐ सत्यगाय नमः ।

ॐ सत्य गोचराय नमः ।

ॐ सत्य गर्भाय नमः ।

ॐ सत्य रूपाय नमः ।

ॐ सत्याय नमः ।

ॐ सत्य पराक्रमाय नमः ।

ॐ अन्जना प्राणलिंग वायु वंशोद्भवाय नमः ।

ॐ कुण्डली चित्रमाली योगविदाअय नमः ।

ॐ वराय नमः ।

ॐ विपश्चिताय नमः ।

ॐ कविरानन्द विग्रहाय नमः ।

ॐ अनन्य शासनाय नमः ।

ॐ फल्गुणीसूनुरव्यग्राय नमः ।

ॐ योगात्मा योगतत्पराय नमः ।

ॐ योग वेद्याय नमः ।

ॐ योग कर्ता योग योनिर्दिगंबराय नमः ।

ॐ अकारादि क्षकारान्त वर्ण निर्मित विग्रहाय नमः ।

ॐ उलूखल मुखाय नमः ।

ॐ सिंहाय नमः ।

ॐ संस्तुताय नमः ।

ॐ परमेश्वराय नमः ।

ॐ श्लिष्ट जंघाय नमः ।

ॐ श्लिष्ट जानवे नमः ।

ॐ श्लिष्ट पाणये नमः ।

ॐ शिखा धराय नमः ।

ॐ सुशर्मा अमित शर्मा नारयण परायणाय नमः ।

ॐ जिष्णुर्भविष्णू रोचिष्णुर्ग्रसिष्णवे नमः ।

ॐ स्थाणुरेवाय नमः ।

ॐ हरी रुद्रानुकृद् वृक्ष कंपनाय नमः ।

ॐ भूमि कंपनाय नमः ।

ॐ गुण प्रवाहाय नमः ।

ॐ सूत्रात्मा वीत रागाय नमः ।

ॐ स्तुति प्रियाय नमः ।

ॐ नाग कन्या भय ध्वंसी रुक्म वर्णाय नमः ।

ॐ कपाल भृताय नमः ।

ॐ अनाकुलाय नमः ।

ॐ भवोपायाय नमः ।

ॐ अनपायाय नमः ।

ॐ वेद पारगाय नमः ।

ॐ अक्षराय नमः ।

ॐ पुरुषाय नमः ।

ॐ लोक नाथाय नमः ।

ॐ रक्ष प्रभु दृडाय नमः ।

ॐ अष्टांग योग फलभुक् सत्य संधाय नमः ।

ॐ पुरुष्टुताय नमः ।

ॐ स्मशान स्थन निलयाय नमः ।

ॐ प्रेत विद्रावण क्षमाय नमः ।

ॐ पंचाक्षर पराय नमः ।

ॐ पं मातृकाय नमः ।

ॐ रंजनध्वजाय नमः ।

ॐ योगिनी वृन्द वंद्याय नमः ।

ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।

ॐ अनन्त विक्रमाय नमः ।

ॐ ब्रह्मचारी इन्द्रिय रिपवे नमः ।

ॐ धृतदण्डाय नमः ।

ॐ दशात्मकाय नमः ।

ॐ अप्रपंचाय नमः ।

ॐ सदाचाराय नमः ।

ॐ शूर सेना विदारकाय नमः ।

ॐ वृद्धाय नमः ।

ॐ प्रमोद आनंदाय नमः ।

ॐ सप्त जिह्व पतिर्धराय नमः ।

ॐ नव द्वार पुराधाराय नमः ।

ॐ प्रत्यग्राय नमः ।

ॐ सामगायकाय नमः ।

ॐ षट्चक्रधामा स्वर्लोकाय नमः ।

ॐ भयह्यन्मानदाय नमः ।

ॐ अमदाय नमः ।

ॐ सर्व वश्यकराय नमः ।

ॐ शक्तिरनन्ताय नमः ।

ॐ अनन्त मंगलाय नमः ।

ॐ अष्ट मूर्तिर्धराय नमः ।

ॐ नेता विरूपाय नमः ।

ॐ स्वर सुन्दराय नमः ।

ॐ धूम केतुर्महा केतवे नमः ।

ॐ सत्य केतुर्महारथाय नमः ।

ॐ नन्दि प्रियाय नमः ।

ॐ स्वतन्त्राय नमः ।

ॐ मेखली समर प्रियाय नमः ।

ॐ लोहांगाय नमः ।

ॐ सर्वविद् धन्वी षट्कलाय नमः ।

ॐ शर्व ईश्वराय नमः ।

ॐ फल भुक् फल हस्ताय नमः ।

ॐ सर्व कर्म फलप्रदाय नमः ।

ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।

ॐ धर्मफलाय नमः ।

ॐ धर्माय नमः ।

ॐ धर्मप्रदाय नमः ।

ॐ अर्थदाय नमः ।

ॐ पं विंशति तत्त्वज्ञाय नमः ।

ॐ तारक ब्रह्म तत्पराय नमः ।

ॐ त्रि मार्गवसतिर्भूमये नमः ।

ॐ सर्व दवे नमः ।

ॐ ख निबर्हणाय नमः ।

ॐ ऊर्जस्वानाय नमः ।

ॐ निष्कलाय नमः ।

ॐ शूली माली गर्जन्निशाचराय नमः ।

ॐ रक्तांबर धराय नमः ।

ॐ रक्ताय नमः ।

ॐ रक्त माला विभूषणाय नमः ।

ॐ वन माली शुभांगाय नमः ।

ॐ श्वेताय नमः ।

ॐ स्वेतांबराय नमः ।

ॐ युवाय नमः ।

ॐ जयाय नमः ।

ॐ जय परीवाराय नमः ।

ॐ सहस्र वदनाय नमः ।

ॐ कवये नमः ।

ॐ शाकिनी डाकिनी यक्ष रक्षाय नमः ।

ॐ भूतौघ भंजनाय नमः ।

ॐ सध्योजाताय नमः ।

ॐ कामगतिर्ज्ञान मूर्तये नमः ।

ॐ यशस्कराय नमः ।

ॐ शंभु तेजाय नमः ।

ॐ सार्वभौमाय नमः ।

ॐ विष्णु भक्ताय नमः ।

ॐ प्लवंगमाय नमः ।

ॐ चतुर्नवति मन्त्रज्ञाय नमः ।

ॐ पौलस्त्य बल दर्पहाय नमः ।

ॐ सर्व लक्ष्मी प्रदाय नमः ।

ॐ श्रीमानाय नमः ।

ॐ अन्गदप्रिय ईडिताय नमः ।

ॐ स्मृतिर्बीजाय नमः ।

ॐ सुरेशानाय नमः ।

ॐ संसार भय नाशनाय नमः ।

ॐ उत्तमाय नमः ।

ॐ श्रीपरीवाराय नमः ।

ॐ श्री भू दुर्गा कामाख्यकाय नमः ।

ॐ सदागतिर्मातरये नमः ।

ॐ राम पादाब्ज षट्पदाय नमः ।

ॐ नील प्रियाय नमः ।

ॐ नील वर्णाय नमः ।

ॐ नील वर्ण प्रियाय नमः ।

ॐ सुहृताय नमः ।

ॐ राम दूताय नमः ।

ॐ लोक बन्धवे नमः ।

ॐ अन्तरात्मा मनोरमाय नमः ।

ॐ श्री राम ध्यानकृद् वीराय नमः ।

ॐ सदा किंपुरुषस्स्तुताय नमः ।

ॐ राम कार्यांतरंगाय नमः ।

ॐ शुद्धिर्गतिरानमयाय नमः ।

ॐ पुण्य श्लोकाय नमः ।

ॐ परानन्दाय नमः ।

ॐ परेशाय नमः ।

ॐ प्रिय सारथये नमः ।

ॐ लोक स्वामि मुक्ति दाता सर्व कारण कारणाय नमः ।

ॐ महा बलाय नमः ।

ॐ महा वीराय नमः ।

ॐ पारावारगतिर्गुरवे नमः ।

ॐ समस्त लोक साक्षी समस्त सुर वंदिताय नमः ।

ॐ सीता समेत श्री राम पाद सेवा दुरंधराय नमः ।

 

Post a Comment

0 Comments